W badaniu przeprowadzonym dnia 17 maja 2014 roku, zostało zadane pytanie: „Na kogo zagłosujesz w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego?” Spośród osób które są zdecydowane oddać głos na określony komitet wyborczy, 81,3% ankietowanych wyraziło swoje...